off

NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ 14 kwietnia 2019. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiejsza Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Jak Pan Jezus wszedł do Jerozolimy, tak dziś przychodzi do każdego z nas. Oby nie okazało się jednak, że stoimy w tłumie, który woła: „Hosanna”, a za chwilę będzie wołał: „Na krzyż z Nim!”. Prośmy o łaskę, abyśmy w nadchodzącym czasie przeżyli z Panem Jezusem szczery żal za nasze nieprawości po to, aby przeżyć prawdziwą radość z powodu nowego życia, które ofiaruje nam Zmartwychwstały.

2. Dziękuję za przygotowanie pięknych palm. Dziękuję dzieciom i młodzieży, katechetom, nauczycielom i dyrekcjom szkół w Nowych Łubkach i w Blichowie. Dziękuję Stowarzyszeniu „Kolorowe Maki” za palmę przygotowaną dla ks. proboszcza.

3. Tradycyjnie dzisiejsza niedziela obchodzona jest, jako Światowy Dzień Młodzieży. Ks. Biskup z młodymi Diecezji Płockiej w Płońsku będzie się modlił w czasie Eucharystii w Parafii św. Maksymiliana w Płońsku. Z naszej Parafii nikt z młodzieży nie wyraził chęci uczestniczenia w tych diecezjalnych uroczystościach..

4. Wielki Tydzień przeżyjmy, jako ludzie wierzący: godnie i po chrześcijańsku. Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota niech będą dniami szczególnego zagłębiania się w misterium paschalne przez czynny udział w bogatej liturgii.

5. W Wielki Czwartek we wszystkich parafiach celebrowana jest tylko jedna Msza Święta, zwana Mszą Wieczerzy Pańskiej, na pamiątką ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. Rozpoczyna ona Triduum Paschalne. W naszej świątyni rozpocznie się ona o godz. 18.00. Po hymnie Chwała na wysokości Bogu milkną dzwony i organy, a po Komunii św. Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do ołtarza adoracji, zwanego dawniej ciemnicą. Podczas procesji zaśpiewamy hymn Sław, języku, tajemnicę, za co w tym dniu można uzyskać odpust zupełny.

6. W Wielki Piątek zachowujemy post ścisły, czyli całkowite wstrzymanie się od potraw mięsnych i spożycie tylko trzech posiłków w ciągu całego dnia, w tym jeden do syta; od tego postu osoby od 14. do rozpoczęcia 60. roku życia nie mają dyspensy. Powstrzymanie się od spożywania potraw mięsnych Kościół zaleca przedłużyć też na Wielką Sobotę. Niech towarzyszy nam modlitwa, skupienie i zaduma nad tajemnicą męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Tego dnia na znak smutku i żałoby nie sprawuje się Eucharystii. Liturgia Męki Pańskiej w naszym kościele o godz. 18.00. W czasie adoracji Krzyża składamy ofiary dla chrześcijan w Jerozolimie. Za uczestnictwo w adoracji krzyża można uzyskać odpust zupełny. Na zakończenie liturgii Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do grobu Pańskiego.

7. Wielka Sobota jest dniem adoracji Najświętszego Sakramentu w grobie Pańskim. Pamiętajmy o tym, uczestnicząc w obrzędzie błogosławienia potraw na stół wielkanocny. Jest to czas upamiętniający zstąpienie Chrystusa do otchłani, nadal obowiązuje cisza i zaduma nad śmiercią Chrystusa. Warto i w tym dniu zachować post, powstrzymując się od spożywania pokarmów mięsnych.

8. Adoracja Grobu Pańskiego przez mieszkańców wszystkich wiosek wg następującego porządku: / podać godziny adoracji / / są na naszej stronie /. Do adoracji zachęcam również strażaków, ministrantów i harcerzy.

9. Święcenie pokarmów w Blichowie o godz. : 10.00; 11.00, 13.30 i o 15.00.

W Nowych Łubkach o 12.00

10. Rezurekcja, z procesją wychwalającą Chrystusa Zmartwychwstałego o godz. 6.00. Następna msza św. o godz. 11.30. Mszy św. o 9.00 i o 16.00 nie będzie.

11. Dziękuję za ofiary na kwiaty do grobu Pana Jezusa i na ubezpieczenie kościoła z Wołowej i Kosina. Zebrano 390 zł. Bóg zapłać ofiarodawcom i zbierającym.

12. Zapowiedzi / odczytać /

13. Prasa; „Gość Niedzielny” i „Mały Gość Niedzielny”

12. Intencje / w gablotce i na naszej stronie /.