off

JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA 20 listopada 2016. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiejsza uroczystość, ustanowiona przed ponad 90 laty encykliką papieża Piusa XI Quas primas, stanowi zwieńczenie roku liturgicznego, podczas którego przeżywamy całe misterium zbawcze. Przez chrzest święty uczestniczymy w tym misterium i poddajemy się królewskiej władzy Jezusa Chrystusa, który pragnie nas wszystkich zjednoczyć w swoim królestwie prawdy, pokoju i zbawienia.

Za chwilę wystawienie Najświętszego Sakramentu i Jubileuszowy Akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.

2. Dzisiaj kończy się w Kościele jubileuszowy Rok Święty Miłosierdzia. Był to szczególny czas łaski, aby wrócić w miłosierne ramiona Ojca, odnowić swoją wiarę, uporządkować swoje rodzinne i małżeńskie sprawy. Czy coś uczyniłem, aby ta Boża łaska wydała owoce w moim życiu?

3. Jutro przypada wspomnienie Ofiarowania NMP.

4. We wtorek natomiast przypada wspomnienie Świętej Cecylii, patronki muzyki kościelnej

5. Kolejny rok liturgiczny dobiega końca. Za tydzień, pierwszą niedzielą Adwentu rozpoczniemy następny. Hasłem tego nowego roku będą słowa z nakazu misyjnego Chrystusa: „Idźcie i głoście”. Będziemy, więc wezwani do świadczenia o Panu Jezusie i przemieniania tego świata na bardziej Boży.

6. Ofiary na cele parafialne złożyli:

z N. Łubek rodzina Brzósków 100 zł.

z Blichowa: Łucja Pęcherzewska 350 zł.

z Golank: Julianna Naguszewska 50 zł.

Bóg zapłać.

7. Na Seminarium Duchowne w Płocku ofiary złożyli:

z Wiciejewa: Marek Cichocki 30 zł.

bezimienna ofiara 230 zł.

Słupca Stara złożyła : 206 zł.

Razem złożyliście 1441 zł.

8. Po Mszy św. o 9.00 krótkie spotkanie przed Odnowieniem Chrztu św.

9. Za nie całe dwa tygodnie, bo już 2-go grudnia rozpoczniemy Rekolekcje Adwentowe w naszej parafii. Program jest wywieszony w gablotce przed kościołem. Będzie też na stronie naszej parafii. Przeczytam go za tydzień.

10. Do dnia 01 grudnia bieżącego roku do godz. 13.00 można przy dzwonnicy złożyć zużyt sprzęt AGD i RTV. Ulotki są na małym stoliku za ławkami.

11. Z prasy katolickiej: „Gość Niedzielny” i „Mały Gość Niedzielny”.

12. Intencje mszalne: w gablotce i na naszej stronie.