off

Jedenasta niedziela w ciągu roku 18 czerwca 2023r. – Ogłoszenia duszpasterskie

1. Ciągle trwa czerwiec – miesiąc naszej szczególnej modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

2. We wtorek, 20 czerwca, przypada ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2000 roku Międzynarodowy Dzień Uchodźcy.

3. W piątek o godz. 9.00 Msza św. na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego. Przypominam dzieciom, młodzieży i rodzicom, że każde dzieło, aby przyniosło dobre owoce, by było dobrze zakończone, powinno być ofiarowane Panu Bogu. Warto w modlitwach nie tylko prosić, ale i dziękować za otrzymane dobro, za przeżyty z Bogiem czas. Niech nie zabraknie tego dziękczynienia w nadchodzących dniach. Będziemy też prosić o dobre przeżycie czasu wakacji. Niech to będzie błogosławiony czas naszego wypoczynku, regeneracji sił, ale także duchowego wzrostu. Nawet w wakacje można wybrać się na rekolekcje czy pielgrzymkę, a odwiedzając ciekawe miejsca, zwłaszcza w świątyniach nie tylko podziwiać piękno, ale oddać cześć Panu całego stworzenia. 

4. W piątek, 23 czerwca, będziemy obchodzili Dzień Ojca. Naszymi modlitwami obejmiemy wszystkich ojców z naszej wspólnoty parafialnej, aby godnie i z miłością wypełniali swoje obowiązki w codziennych staraniach o własne rodziny. Wszystkich ojców polecimy w modlitwie do Serca Pana Jezusa.

5. W sobotę, 24 czerwca, przypada uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela, który przygotował drogę Panu Jezusowi. W Łętowie o 12.00 suma odpustowa.

6. U progu czasu wakacyjnego pamiętajmy, że od Boga i Jego przykazań nie ma wakacji, a na urlop warto zabrać ze sobą różaniec, modlitewnik lub Pismo Święte. Nie zapominajmy też, że każda niedziela jest drogowskazem na wakacyjnej drodze. Bez tego drogowskazu łatwo się zagubić, a szatan nie odpoczywa, w wakacje żniwuje.

7. Od jutra rozpoczynamy cyklinowanie a następnie lakierowanie podłogi w kościele

8. Zapowiedzi przedślubne.

9. Z prasy katolickiej; „Gość Niedzielny” i „Mały Gość Niedzielny”.

10. Intencje mszalne w gablotce i na naszej stronie.