off

INTENCJE MSZALNE 01 – 07.11.2021 r.

 • PONIEDZIAŁEK godz. 09:00

  Ś.p Annę Ławicką / pogrz./
 • PONIEDZIAŁEK godz. 12:00

  na cmentarzu /za wszystkich zmarłych parafian i na naszym cmentarzu spoczywających
 • WTOREK godz. 07:30

  Msza św. według intencji Ojca świętego
 • WTOREK godz. 09:00

  Ś.p Antoniego i Jadwigę Dziarnowskich i zmarłych z rodz. Dziarnowskich i Kokosińskich
 • WTOREK godz. 16:00

  Ś.p Msza święta za wszystkich zmarłych
 • ŚRODA godz. 17:00

  Ś.p Kamila Machała / pogrz./
 • CZWARTEK godz. 17:00

  Ś.p Hannę Rosińską / pogrz./ 1 r.ś.
 • PIĄTEK godz. 17:00

  Ś.p Romanę Popławską / pogrz./1 r.ś.
 • SOBOTA godz. 17:00

  Ś.p Anielę i Stanisława Brzósków i r-nę Kucińskich
 • SOBOTA godz. 17:30

  Ś.p Stanisława-Andrzeja Kusy / pogrz./
 • NIEDZIELA godz. 09:00

  Ś.p Apolinarego Fudałę 6 r.ś.
 • NIEDZIELA godz. 09:00

  Ś.p Jana Opulskiego
 • NIEDZIELA godz. 11:30

  za parafian
 • NIEDZIELA godz. 16:00

  Ś.p Ignacego i Czesława Ceglarskich
 • NIEDZIELA godz. 16:00

  Ś.p Łukasza Ślepowrońskiego / pogrz./