off

DWUNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 20 czerwca 2021. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Eucharystia, w której uczestniczymy, jest cudem dokonującym się na naszych oczach, lecz rzadko tak o niej myślimy. Może gdyby wśród nas Jezus dokonał tak spektakularnego znaku jak ucieszenie burzy na jeziorze Genezaret, przypadlibyśmy Mu do stóp. A tu, na tym ołtarzu, w czasie każdej Eucharystii dokonuje się cud: Bóg staje wśród nas i jest dla nas pokarmem. Niech nigdy nie zabraknie nam wiary w słowa Jezusa: „[…] Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20).

2. Nabożeństwo czerwcowe codziennie po Mszy św. o 18.00.

3. W każdy piątek przed wieczorną Mszą świętą modlimy się Koroną do miłosierdzia Bożego

4. W środę 23 czerwca w Rzymie rozpocznie się 10. Światowe Spotkanie Rodzin (potrwa do 27.06) pod hasłem „Miłość rodzinna: powołanie i droga do świętości”.

5. W środę przeżyjemy także Dzień Ojca. Będziemy się modlić za wszystkich ojców w naszej parafii, by wzorem św. Józefa odważnie podejmowali wyzwania wynikające z ich powołania. / Słowo ks. Biskupa /

6. W czwartek 24 czerwca przypada uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela, który wzywał do nawrócenia i przygotował drogę Jezusowi. Wskazał Jezusa, jako Baranka Bożego. W Łętowie o 12.00 suma odpustowa.

7. W piątek o godz. 8.00 Msza św. na zakończenie roku szkolnego. Zapraszam na dziękczynienie za wszelkie dary i łaski, których Bóg udzielił nam w tym roku, za piękną pracę wychowawczą naszych katechetów, nauczycieli, pedagogów, pracowników szkoły, za rzetelną pracę dzieci i młodzieży, uwieńczoną dobrymi wynikami.

8. Składam serdeczne Bóg zapłać tym wszystkim, którzy zgłosili się w minionym tygodniu do czyszczenia i malowania ogrodzenia cmentarza. Do pracy przyszło 25 osób. Przeczytam nazwiska / przeczytać/. W tym tygodniu są nadawane dalsze upały, dlatego poczekamy i w następnym tygodniu będziemy kontynuowali rozpoczęte prace. Chyba, że ktoś chciałby pracować wieczorem to o 17.30 trzeba zgłosić się po farbę pędzel, szczotkę i rozpuszczalnik.

9. Dziękuję za ofiary na cele parafialne złożone: z Sochocina-Pragi 100 zł. i z Golank 200 zł. Bóg zapłać.

10. W miniony poniedziałek na naszym cmentarzu grzebalnym pochowaliśmy ś.p. Bolesława Żaglewskiego ze Starych Łubek. Wieczny odpoczynek …

11. Z prasy katolickiej : „Gość Niedzielny” i „Mały Gość Niedzielny”.

12. Intencje mszalne w gablotce i na naszej stronie.