off

DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 23 września 2018. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Pan Jezus przez całe swoje ziemskie życie wiedział, do czego się przygotowuje, że Jego śmierć będzie ceną za zbawienie ludzi. My też wiemy, że aby osiągnąć zbawienie, musimy przejść przez drogę codziennego krzyża naszych cierpień, niepowodzeń, grzechów. Zbawiciel wskazuje nam, że najlepszą postawą życiową jest postawa pełnego zaufania Panu Bogu. Mamy być jak małe dziecko, które bezgranicznie ufa swoim rodzicom.

2. We wtorek i w środę w Płocku odbędą się po raz pierwszy obrady plenarne Konferencji Episkopatu Polski.

3. W sobotę przypada święto Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała. Ci wielcy Boży posłańcy bronią nas i pouczają. Starajmy się z nimi zaprzyjaźnić.

4. Za tydzień po mszy św. o 16.00 próba generalna przed bierzmowaniem. Obowiązkowa obecność kandydatów i o ile to możliwe również świadków bierzmowania.

5. Z ofiar składanych przy poświęceniach pól w wioskach przy krzyżach zakupiłem cztery lekkie ornaty oraz małą puszkę do komunii świętej. Ta puszka będzie używana w nabożeństwach poświęcenia pól. / poświęcić ornaty /

6. Z pieniędzy, które zostały z wyjazdu na dwudniową pielgrzymkę zakupiłem relikwiarz oraz dałem do pozłocenia kielich. Są na bocznym ołtarzu. 28 października będzie w naszym kościele odbędzie się uroczystość wprowadzenia relikwii św. Jana Pawła II. Relikwie będą umieszczone w tym złoconym relikwiarzu w kształcie krzyża.

7. Dziękuję za ofiary złożone na cele parafialne w ostatnim tygodniu.

8. Listy lektorów leżące na ołtarzach bocznych zawierają po dwa nazwiska. To zdecydowanie za mało. Proszę radnych o rozmowę z mieszkańcami swoich wiosek i o zachętę osobistą do wpisania się na listę dobrych kandydatów na lektorów.

9. Po Mszy św. o 9.00 spotkanie dla młodzieży przed peregrynacją relikwii i obrazu św. Stanisława Kostki do naszej parafii. Przypomnę, że 5 października o godz. 18.00 będzie uroczysta Msza św. na rozpoczęcie peregrynacji. Nie tylko młodzież, ale wszyscy parafianie są zaproszeni. Św. Stanisław to patron nie tylko młodzieży, ale całej naszej diecezji.

10. Z prasy katolickiej: „Gość Niedzielny” i „ Mały Gość Niedzielny”.

11. Intencje na naszej stronie i w gablotce przed kościołem / odczytać w kościele /.