off

Dwudziesta dziewiąta niedziela w ciągu roku 22 października 2023r. – Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dzisiejsza niedziela w całym Kościele poświęcona jest sprawie misji. Rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Modlimy się w intencji misji i misjonarzy zakonnych i świeckich. Prosimy Boga, aby mogli oni skutecznie wypełniać swoje powołanie i nieść Ewangelię ludom i narodom, które wiarę zagubiły albo dotąd Boga nie poznały. To stosowny czas, abyśmy przypomnieli sobie, że do istoty życia Kościoła należy powołanie misyjne. Światowy Dzień Misyjny uświadamia nam też, jak bardzo Kościół jest różnorodny, różnobarwny, a przez to rzeczywiście powszechny. To mozaika kultur, ras, języków i zwyczajów dotknięta światłem Ewangelii. Wielkie dzieło misyjne wspieramy na różne sposoby, dzisiaj także składając ofiary na Papieskie Dzieła Misyjne.

2. Każdy chrześcijanin na mocy sakramentu chrztu powołany jest do bezpośredniego zaangażowania się na rzecz głoszenia Ewangelii, a tym samym przyczyniania się to tego, aby społeczeństwo coraz bardziej kierowało się nauką głoszoną przez Jezusa Chrystusa. Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek widzimy, jak wielka przepaść ryzuje się pomiędzy naszym codziennym życiem, nie wspominając już o ekonomii i polityce, a zawartą w Ewangelii Dobrą Nowiną. Pamiętamy, że nieustannie mamy być światłem dla całej ludzkości w pielgrzymce wiary!

3. W sobotę, 28 października, w liturgii czcimy Świętych Apostołów Szymona i Judę Tadeusza. Święty Juda Tadeusz uważany jest za patrona spraw beznadziejnych, wzywamy go w szczególnych potrzebach.

4. Przed nami ostatni różańcowy tydzień. Przypominam, że codziennie w naszym kościele o godz. 17.00 gromadzimy się na nabożeństwie różańcowym.

5. Zaproszenie Biskupa Płockiego na bal Wszystkich świętych.

6. Dzisiaj po Mszy świętej o 9.00 katecheza parafialna przed Odnowieniem Przyrzeczeń Chrztu świętego.

7. Dziękuję za ofiary składane na cele parafialne: z K.Ż.R. z Sochocina – Pragi na misje 350 zł.  bezimienna ofiara na świece 140 zł. z Blichowa bezimienna ofiara 200 zł. Bóg zapłać.

8. Dziękuję za ofiary na wywóz śmieci z cmentarza: z Sochocina-Pragi 955 zł. ze Starych Łubek i Aleksewa 500zł. Dziękuję ofiarodawcom i zbierającym. Bóg zapłać.

9. Dziękuję za uszycie pokrowców na baldachim oraz na chorągwie i proporce. Przez pół roku nie będziemy ich używać do procesji, więc niech się nie kurzą i nie zmieniają koloru.

10. W sobotę 29 października o godz. 19.00 w zakrystii zebranie Parafialnej Rady Gospodarczej. Zapraszam

11. Dzisiaj liczenie wiernych.

12. Z prasy katolickiej: „Gość Niedzielny” i „Mały Gość Niedzielny”.

13. Intencje mszalne w gablotce i na naszej stronie