off

Druga niedziela Wielkiego Postu 5 marca 2023r. – Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś druga niedziela Wielkiego Postu. Kościół na różne sposoby pragnie nam pomóc, abyśmy ten święty czas przeżywali z jak największym pożytkiem. Czyni to zwłaszcza przez głoszenie słowa Bożego i sprawowanie sakramentu pojednania i pokuty. Czyni to także przez organizowanie w tym czasie rekolekcji,  Rekolekcje w naszej parafii od 19 do 21 marca. Będzie je prowadził ks. Krzysztof Świerczyński dyrektor Katolickiego Radia Diecezji Płockiej.

2. Droga krzyżowa w tym tygodniu w piątek o godz. 16.30. Gorzkie Żale dzisiaj po Mszy o 11.30; za tydzień po Mszy św. o 16.00.

3. Dziś w Kościele powszechnym przeżywamy Niedzielę Ad Gentes – Dzień Modlitw, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Naszymi modlitwami obejmujemy głoszenie Ewangelii Chrystusowej na misjach i tych, którzy tę Dobrą Nowinę o zbawieniu niosą na krańce ziemi. Oni często na wzór Chrystusa cierpią prześladowania i płacą najwyższą cenę z własnego życia dla odkupienia innych braci. Do puszek przed kościołem składamy ofiary na dzieło pomocy „Ad Gentes”.

4. Wpatrzeni w Ukrzyżowanego, który dla nas wyrzekł się wszystkiego i złożył w ofierze swoje życie, z ochoczym sercem podejmujmy trud dobrowolnego umartwienia, jako wynagrodzenie za grzechy nasze i naszych bliźnich. Zróbmy dobre postanowienia. Powstrzymujmy się od udziału w głośnych rozrywkach, od spożywania napojów alkoholowych, palenia, aby w ten sposób wynagrodzić Bogu grzechy pijaństwa, rozwiązłości, nieuczciwości i wszelki brak pokory. Nie zapominajmy, że Wielki Post jest czasem powagi, pokuty i modlitwy. Kochani rodzice i wychowawcy, z większą troską spoglądajcie w tym czasie na swoje dzieci. To na was spoczywa obowiązek dobrego wychowania dzieci, także w duchu tradycji i naszej polskiej pobożności.

5. W środę, 8 marca, obchodzimy Dzień Kobiet! Choć to raczej świecka uroczystość, pamiętajmy w modlitwach o wszystkich niewiastach, zwłaszcza o tych najbardziej utrudzonych matkach wielodzietnych rodzin, o samotnych pannach i wdowach, o kobietach poniżanych i prześladowanych w wielu częściach świata. Wszak kobiety wypełniają szczególną rolę w świecie, w Kościele i w rodzinie. Polecajmy ich trud oraz życie Panu Bogu i Maryi, która jest najpiękniejszym wzorem żony i matki.

6. Dzisiaj po mszy św. o godz. 9.00 katecheza parafialna przed I Komunią świętą dla dzieci klas III i ich rodziców. Za tydzień po Mszy św. o 9.00 katecheza parafialna przed Odnowieniem Przyrzeczeń Chrztu świętego dla dzieci klas IV i ich rodziców.

7. Dziękuję za ofiary złożone na kwiaty do grobu Pana Jezusa i na ubezpieczenie kościoła. Ze Słupcy Nowej zebrano 570  zł. z Blichowa 2300 zł. Bóg zapłać ofiarodawcom i zbierającym.

8. Tydzień temu do puszek dla Ukrainy zebraliśmy 1290 zł.

9. Zapowiedzi przedślubne.

10. W kinie Helios w galerii Wisła grany jest polski film o świętym Józefie :”Opiekun”. Warto obejrzeć.

11. ks. Stanisław Pietkiewicz proboszcz z Troszyna, a wcześniej wikariusz z Bodzanowa organizuje w dniach od 30 czerwca do 08 lipca pielgrzymkę do sanktuarium Matki Bożej w Medjugorje. Program pielgrzymki jest w gablotce.

12. W minionym tygodniu na naszym cmentarzu parafialnym pochowaliśmy ś.p. Alfreda Sztendura z Sochocina-Pragi. Wieczny odpoczynek ….

13. Z prasy katolickiej: „ Różaniec” i „Gość Niedzielny”.

14. Intencje mszalne w gablotce i na stronie naszej parafii.