off

Druga niedziela Wielkanocy, czyli Miłosierdzia Bożego 16 kwietnia 2023r. – Ogłoszenia duszpasterskie

1. Obchodzimy dziś II niedzielę Wielkanocy, zwaną Niedzielą Miłosierdzia. Liturgia tego dnia wskazuje nam na Boże miłosierdzie, które objawia się nie tylko w darze odpuszczenia grzechów, lecz również w tym, że Pan Jezus osobiście chce się spotkać z wątpiącym Tomaszem, a w nim z każdym z nas.

2. Niedziela dzisiejsza rozpoczyna również Tydzień Miłosierdzia. Pamiętajmy, zatem o praktykowaniu uczynków miłosierdzia, abyśmy sami mogli go doświadczać.

3. Świat bardzo potrzebuje Bożego miłosierdzia, dlatego wykorzystajmy ten dzień również na modlitwę za nas samych i naszych bliskich. Dziś za odmówienie koronki do Miłosierdzia Bożego możemy także uzyskać odpust zupełny na zwykłych warunkach. Są nimi: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do grzechu choćby powszedniego, przystąpienie do Komunii św., modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Odpust ten możemy ofiarować za siebie lub też za kogoś ze zmarłych.

4. Dziękuję w imieniu Caritas Diecezji Płockiej za jałmużnę wielkopostną zbieraną przez uczniów szkół podstawowych z naszej parafii i przyniesionych dzisiaj w darach ofiarnych. Dziękuję katechetom za zorganizowanie zbiórki.

5. Za tydzień – trzecia niedziela Wielkanocy a zarazem kolejna Niedziela Biblijna, rozpoczynająca obchody Tygodnia Biblijnego w Polsce. 

6. Dziękuję za ofiary złożone w ostatnim czasie na cele parafialne: z Czyżewa na kwiaty 50 zł; z N. Łubek 50 zł. ; z Wołowej ofiara kolędowa 130 zł. ; od jubilatów z Blichowa 200 zł. Bóg zapłać.

7. Z prasy katolickiej: „Gość Niedzielny” i „Mały Gość Niedzielny”.

8. Intencje w gablotce i na naszej stronie.