off

DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCY 3 kwietnia 2016 CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiejsza niedziela w tradycji ma wiele przydomków: przewodnia, biała, Miłosierdzia Bożego. O ten ostatni tytuł prosił sam Pan Jezus za pośrednictwem Świętej Siostry Faustyny. Ustanowił ją

w 2000 roku Święty Jan Paweł II. Od kilku lat niedziela ta rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia. Chcemy uwielbiać nieskończone Boże miłosierdzie, a jednocześnie podjąć refleksję, czy sami jesteśmy miłosierni. Warto się nad tym zastanowić zwłaszcza w trwającym jubileuszowym Roku Miłosierdzia.

2. Dziś po każdej Mszy św. odmówimy koronkę do Bożego Miłosierdzia.

3. Z racji przeżywanych w ostatnim czasie dni Wielkiego Tygodnia i Oktawy Wielkanocnej jutro przypada przeniesiona z 25 marca uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to także Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Msza Święta o godz. 18.00. Będzie można wtedy podjąć dzieło adopcji, składając zobowiązanie codziennej modlitwy w intencji nienarodzonego dziecka i jego rodziców.

4. W przyszłą niedzielę, która będzie przeżywana, jako Niedziela Biblijna, rozpoczniemy

w Kościele w Polsce Tydzień Biblijny. Zachęcam nie tylko w tym szczególnym tygodniu wszystkich parafian do lektury Pisma Świętego.

5. W dniach 14-16 kwietnia (czwartek – sobota) będziemy przeżywać główne uroczystości związane z jubileuszem 1050-lecia chrztu Polski. Historycy są zgodni, że chrzest Mieszka I odbył się 14 kwietnia, w Wielką Sobotę. Tego dnia uroczystości będą odbywać się w Gnieźnie. Natomiast w piątek i w sobotę w Poznaniu z udziałem biskupów i władz państwowych. Punktem kulminacyjnym będzie sobotnie dziękczynienie i Eucharystia z udziałem Episkopatu Polski na stadionie w Poznaniu.

6. Kończy się oktawa najważniejszych świąt chrześcijańskich – świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Zakończyliśmy też bardzo ważne wydarzenie duszpasterskie, jakim była peregrynacja Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w naszym kościele. Było to bardzo piękne przeżycie religijne, ale najpierw wymagało dużego wysiłku od nas wszystkim. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim swoim parafianom za przygotowanie trasy przejazdu i przejścia z Obrazem, za przygotowanie kościoła i tronu dla Matki Bożej oraz ołtarzy. Dziękuję za przygotowanie liturgii, za śpiewy, recytacje, modlitwy, dziękuję służbie ołtarza, dziękuję paniom z K.Ż.R., dziękuję strażakom, harcerzom, dziękuję wszystkim radnym parafialnym. Nie wymieniam z imienia żadnych osób, bo większość chciała, aby był to ich bezinteresowny dar dla Matki Najświętsze. Dziękuję władzom gminnym i Gminnej Gospodarce Komunalnej. dziękuję starostwu powiatu płockiego.

Peregrynacja w naszym kościele zakończona, dzisiaj po Mszach świętych przy dzwonnicy można będzie nabyć pamiątkowy film z tej uroczystości. W niedługim czasie rozpocznie się peregrynacja w wioskach i rodzinach naszej parafii.

Mamy już zamówioną chorągiew z Matką Bożą Częstochowską / pokazać /. W najbliższych dniach będzie przygotowana do noszenia w procesji. Chorągiew czeka na kogoś, kto chciałby ją nosić w procesji w I niedziele miesiąca. Proszę o zgłoszenie się w duchu wdzięczności za dar nawiedzenia./ poświęcić /.

7. Zapowiedzi.

8. Podziękowanie za jałmużnę będzie za tydzień.

9. Z prasy: „Gość Niedzielny” i „Różaniec”.

10. Intencje / w gablotce i na naszej stronie /.