off

DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 19 stycznia 2014 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Przeżywamy dziś drugą niedzielę w ciągu roku. Choć w naszych kościołach nie milkną kolędy, to jednak w liturgii wkraczamy w czas, w którym przypatrujemy się początkom życia publicznego Pana Jezusa. Ukazuje nam ono, jak mamy żyć, aby nie tylko słowem, lecz także postawą i czynem wyrażać naszą wiarę.

2. Wczoraj, 18 stycznia, rozpoczął się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Jest to ważna inicjatywa, gdyż od jedności Chrystusowego Kościoła zależy skuteczność głoszenia Ewangelii tym, którzy jej nie znają. Pytają oni często, które wyznanie chrześcijańskie jest prawdziwe i wierne Chrystusowej nauce, skoro jest ich tak wiele. Często też głoszenie Ewangelii staje się okazją do współzawodnictwa pomiędzy osobami przynależącymi do różnych wyznań chrześcijańskich. Warto, zatem, abyśmy aktywnie włączyli się we wszelkie spotkania ekumeniczne, abyśmy mogli się lepiej poznać i dzięki temu bardziej świadomie i we wzajemnej łączności modlić się o to, by nastała jedna owczarnia pod jednym Pasterzem.

3. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Papież wystosował na ten dzień orędzie, w którym czytamy: „…nie tylko nasi rodacy przebywają poza granicami kraju, lecz wciąż wielu ludzi musi w pośpiechu opuszczać swoje domy z powodu wojen czy regionalnych konfliktów, zostawiając i często tracąc to, co do tej pory zyskali. Niech los tych ludzi nie będzie nam obojętny, zechciejmy włączać się w akcje pomocy, zwłaszcza jeśli możemy się choć trochę materialnie czy duchowo przyczynić do poprawy ich losu. Nikt z nas nie ma stałego miejsca na tej ziemi, wszyscy jesteśmy pielgrzymami w drodze do wiecznej ojczyzny, dlatego też niech nasze serca pozostają wrażliwe i otwarte na drugiego człowieka”.

4. We wtorek, 21 stycznia, przypada Dzień Babci, a w środę, 22 stycznia – Dzień Dziadka. Pamiętajmy i módlmy się w tych dniach za naszych kochanych Dziadków, tych żyjących i tych, którzy już odeszli do Pana. Bardzo często tyle im zawdzięczamy! Niech naszym podziękowaniem będzie modlitwa, ofiarowana Komunia św. i serdeczna pamięć.

5. We wtorek Dzień Eucharystii w naszej Parafii. Po pół godziny we wspólnotach wioskowych będziemy adorować Pana Jezusa w Najświętszej Eucharystii obecnego. Program w gablotce i na stronie Parafii.

6. W środę w Święcieńcu odpust.

7. Dziękuję za ofiary złożone w czasie kolędy na cele parafialne.

8. Wizyta duszpasterska w tym tygodniu według następującego porządku:

– poniedziałek od 9.00 Nowe Łubki od Słupcy pod Blichowo

– środa   od 9.00 Badurki z przerwą na odpust w Święcieńcu

– piątek od 9.00 Blichowo pod Łubki od Kulpów

– sobota  od 9.00 Blichowo od kościoła w stronę piekarni i od pani Rudowskiej do Cieszkowskich.

9. W połowie grudnia zmarł Henryk Szmulewicz urodzony 26.08.1922 r. w Golankach ojciec księdza profesora Henryka Szmulewicza z Tarnowa. W następnym tygodniu odprawię za niego mszę świętą.

10. Zapowiedzi w gablotce.

11. Z prasy: „Gość Niedzielny”, „Mały Gość Niedzielny” i „Różaniec”.

12. Intencje w gablotce i na tej stronie Parafii.