off

DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 16 stycznia 2022. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś druga niedziela tak zwana zwykła – w ciągu roku. Przypomina nam o tym zielony kolor szat liturgicznych. Prosimy Boga, aby dał nam poznać, co należy czynić, i udzielił siły do wypełnienia poznanych obowiązków (kolekta mszalna).

2. Jutro, 17 stycznia, obchodzony jest Dzień Judaizmu.

3. Od 18 do 25 stycznia w Kościele obchodzimy Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. W tym czasie chrześcijanie różnych wyznań gromadzą się na wspólnych nabożeństwach, konferencjach i spotkaniach ekumenicznych. W ten sposób podejmują wysiłek, aby przezwyciężyć wszelkie podziały i doprowadzić do jedności wspólnoty wierzących w Chrystusa.

4. W piątek, 21 stycznia, będziemy obchodzili Dzień Babci, a w sobotę – 22 stycznia – Dzień Dziadka. Niech będzie to czas szczególnej pamięci i życzliwości dla naszych dziadków i babć. Żyjącym wypraszajmy obfitość Bożego błogosławieństwa, a zmarłym radość życia wiecznego.

5. Doroczny dzień Eucharystii będzie w naszej parafii obchodzony w innym terminie niż w latach ubiegłych.

6. Dziękuję za ofiary na cele parafialne złożone w czasie mszy kolędowych i w kancelarii parafialnej:

Wołowa i Wołowa w polu 1500 zł.

Kosino 400 zł.

Chlebowo Stare i Nowe 1600 zł.

Wiciejewo Górne i Dolne 1050 zł.

Golanki Górne i Dolne 1350 zł.

Nowe Łubki od Kalinowskich i od Musiałów 2240 zł.

Nowe Łubki od Staroźreb, od Starych Łubek i centrum 1740 zł.

7. Jutro od 9.00 pani kościelna zaniesie wodę świeconą, kredę i kadzidło do Blichowa: od Gocłowa do banku i od Witkowskich do rodziny Babis. Msza dla tych rodzin jutro o 17.00.

– we wtorek do Blichowa od Smykowskich do Michalaków i Żuchowskich i od Cytackich w stronę cmentarza. Msza dla tych rodzin we wtorek o 17.00 .

– w środę Blichowo od kościoła w kierunku piekarni i za mostem a później działki przy stawach i domki przy szkole aż do Cieszkowskich. Msza dla tych rodzin w środę o 17.00 .

8. Jeśli ktoś nie może uczestniczyć we Mszy świętej ze swoją wspólnotą, może z inną. Jęśli ktoś nie może z żadną bo jest starszy, czy samotny i nie może dotrzeć do kościoła, ja mogę do takich osób dojechać na wizytę duszpasterską. Trzeba zgłosić to telefonicznie i uzgodnić dzień i godzinę. Jestem zaszczepiony trzema szczepionkami.

9. Z prasy katolickiej jest „Gość Niedzielny” od nowego roku po 8 zł.

10. Intencje mszalne w gablotce i na naszej stronie.