off

CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 11 marca 2018. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiaj, w czwartą niedzielę Wielkiego Postu, Pan Jezus objawia nam, że Jego przyjście na świat jest wyrazem miłości Ojca do nas, a Jego wywyższenie na krzyżu stanie się dla nas źródłem zbawienia. Mimo że zbliża się już czas pasji Chrystusa, radujemy się, że zbliża się dla nas czas odkupienia.

2. W naszych przygotowaniach do świąt Wielkanocy nie zapominajmy o tym najważniejszym – duchowym przygotowaniu. Od dzisiaj do wtorku przeżywamy Wielkopostne Rekolekcje

/ podaję program /.

3. Jutro od 14.00 wyjazdy do chorych. Proszę zgłaszać tych, do których chcecie, aby kapłan przyjechał z Panem Jezusem.

4. Zaproszenie Księdza Biskupa / odczytać /.

5. W Wielkim Poście gromadzimy się na nabożeństwach pasyjnych: droga krzyżowa w piątek o godz. 15.00 i o 19.00, a gorzkie żale w niedzielę po Mszy św. o godz. 11.30.

6. We wtorek, 13 marca przypadnie 5. rocznica wyboru papieża Franciszka. Otoczmy w tym dniu Ojca Świętego i wszystkie jego dzieła naszymi serdecznymi modlitwami.

7. Są w zakrystii do nabycia baranki z białej czekolady po 5 zł. do koszyczka wielkanocnego. Dzieci i młodzież w szkołach zbierają jałmużnę wielkopostną.

8. Dziękuję za ofiary na kwiaty do grobu Pana Jezusa i na ubezpieczenie kościoła:

z Czyżewa 210 zł, ze Słupcy Nowej 410 zł., z Badurk 325 zł. , z części Nowych Łubek 970 zł.. Dziękuję ofiarodawcom i zbierającym.

9. Zapowiedzi przedślubne: Michał Drążkiewicz, kawaler zamieszkały w Drobinie, parafia Drobin i Monika Walczak, panna zamieszkała w Słupcy 64, parafia Blichowo. Zapowiedź pierwsza.

10. Z prasy katolickiej : „Gość Niedzielny”.

11. Intencje w gablotce i na naszej stronie.