off

Czwarta niedziela Wielkanocy 30 kwietnia 2023r. – Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dzisiejszą niedzielę przeżywamy w Kościele, jako Światowy Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne. Rozpoczynają się też Kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele. Ciągle musimy prosić Jezusa Chrystusa – Dobrego Pasterza, aby nigdy nie zabrakło nowych pracowników w Bożej Winnicy. Musimy modlić się o dobre i liczne powołania kapłańskie i zakonne, o ludzi gotowych pójść przemieniać serca innych, podjąć trudne zadania wobec współczesnego świata. Mając wśród siebie kapłanów, mamy dostęp do niewyczerpanych łask Bożych płynących z sakramentów świętych. Pamiętajmy, że tylko dzięki sercom i dłoniom kapłanów jest możliwe przedłużenie Chrystusowej zbawczej Ofiary podczas Eucharystii oraz rozdawanie miłosierdzia Bożego w sakramencie pokuty.

2. Podczas tego Tygodnia szczególnie będziemy prosić o powołania kapłańskie i zakonne z naszej wspólnoty parafialnej. Być może w młodych sercach naszych parafian daje się słyszeć głos Bożego wołania: „Pójdź za mną”! Drodzy Rodzice i Wychowawcy, pielęgnujmy te Boże podszepty, wspierajmy je modlitwą, delikatną radą, a nade wszystko nie stawajmy na przeszkodzie, jeśli któryś syn czy córka podejmą decyzję o poświęceniu swego życia dla Boga i bliźnich. Każdy dar złożony w ręce Boga zostanie wielokrotnie wynagrodzony! Prośmy o pomoc Tę, która wiernie i do końca trwała przy Chrystusie i przy rodzącym się Kościele w Dniu Pięćdziesiątnicy. Maryja jest najlepszą Matką wszystkich kapłanów i Wychowawczynią powołań kapłańskich.

3. Jutro wchodzimy w maryjny miesiąc maj. Codziennie będziemy gromadzili się wokół ołtarza na Eucharystii i na majowym nabożeństwie. Tyle ważnych spraw mamy do omodlenia przed obliczem Matki Bożej. W Jej szkole uczmy się całkowitego oddania Bogu i braciom. W naszym kościele nabożeństwo majowe będziemy celebrowali codziennie o godz. 18.00. Zadbajmy też o Jej wizerunki w naszych domach i w przydrożnych kapliczkach. Rodzinnie gromadźmy się przy nich na śpiewanie Litanii loretańskiej, pieśni maryjnych, na różaniec czy wieczorny Apel Jasnogórski.

4. Dzień 1 maja – to także Święto Pracy i wspomnienie Świętego Józefa Robotnika.

5. We wtorek, 2 maja, przypada też Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Modlitwą ogarniemy też rodaków żyjących poza granicami naszej ojczyzny. Nie zapomnijmy o wywieszeniu flag, aby w ten sposób zademonstrować nasze przywiązanie do barw narodowych.

6. W kalendarzu liturgicznym pod datą 3 maja celebrujemy uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, głównej Patronki naszej ojczyzny. Msze Święte tego dnia w naszym kościele będą sprawowane o godz. 11.00 i o 18.00. Weźmy udział w liturgii tej uroczystości, dopisując w ten sposób kolejną kartę miłości naszego narodu do Maryi.

7. W czwartek wspomnienie św. Floriana patrona strażaków.

8. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek od 17.00 adoracja w intencji nowych powołań kapłańskich, także z naszej wspólnoty parafialnej.

9. Pierwszy piątek jest dniem Komunii Świętej wynagradzającej za grzechy osobiste i całego świata. Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00 i spowiedź.

10.  W pierwszą sobotę adoracja i różaniec od 17.20 z Litanią Loretańską do Najświętszej Maryi Panny.

11. Za tydzień pierwsza niedziela miesiąca. Po Mszy św. o 10.00 adoracja i procesja. Proszę o asystę i dziewczynki do sypania kwiatkami.

12. Próba przed Pierwszą Komunią świętą w czwartek od godz. 16.00.

13. Próba przed Odnowieniem Przyrzeczeń Chrztu świętego w piątek od godziny 16.00.     

14. Dziękuję za ofiary złożone na cele parafialne w ostatnim czasie: z Golank 100 zł, z Blichowa 100 zł i od jubilatów 200 zł. Bóg zapłać.

15. Za tydzień porządek Mszy świętych niedzielnych o : 8.00, 10.00 i 16.00. Tak już będzie przez cały maj, czerwiec, lipiec i sierpień.

16. Zapowiedzi przedślubne

17. Z prasy katolickiej: „Gość Niedzielny” i „Różaniec”.

18. Intencje mszalne w gablotce i na naszej stronie.