off

CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCY 25 kwietnia 2021. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Przeżywamy dziś Niedzielę Dobrego Pasterza, która rozpoczyna kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele. Nasz Pan, Jezus Chrystus, nazywa siebie dobrym pasterzem, który zna swoje owce po imieniu i oddaje za nie życie. Potrzebujemy wciąż nowych ludzi, którzy tak jak Chrystus podejmą w Kościele służbę głoszenia słowa i sprawowania sakramentów.

2. Po Mszy św. o godz. 9.00 krótkie spotkanie z rodzicami dzieci klas III i IV przed uroczystościami komunijnymi.

3. W najbliższą sobotę rozpocznie się maj, miesiąc poświęcony szczególnej czci Matki Bożej. Każdego dnia o 18.00 zapraszam na nabożeństwa majowe. Papież Franciszek wzywa kościół na całym świecie do modlitwy do Matki Bożej w intencji o ustanie pandemii korona wirusa. Zatroszczmy się o przydrożne figurki i kapliczki. Przez modlitwę w pierwszą sobotę miesiąca wynagradzamy Niepokalanemu Sercu Maryi wszelkie grzechy i znieważenia.

4. Zapewne już usłyszeliśmy, że Papież Franciszek wyznaczył datę beatyfikacji sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Róży Marii Czackiej na 12 września.

5. Pragnę serdecznie podziękować za ofiary złożone w minionych tygodniach na cele wspólnoty parafialnej. Z Warszawy wpłata na konto parafii 100 i 150 zł.; z Nowych Łubek 100 i 140 zł. z Płocka 150 zł. od jubilatów wczoraj świętujących 200 zł. Bóg zapłać.

6. W ostatnim czasie na naszym cmentarzu grzebalnym pochowaliśmy ś.p. Marka Gałczyńskiego i ś.p. Koletę Klonowską. Wieczny odpoczynek ….

7. Zapowiedzi przedślubne są wywieszone w gablotce przed kościołem.

8. Z prasy: „Gość Niedzielny” i „Mały Gość Niedzielny”.

9. Intencje mszalne w gablotce i na naszej stronie.