off

CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU 23 grudnia 2018. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Ostatnia niedziela Adwentu kieruje nasz wzrok w stronę Maryi Panny, w której życiu wypełnia się obietnica Pana Boga, złożona praojcom w wierze. Przeżywajmy nadchodzące święta z głęboką nadzieją na nowe Boże narodzenie w naszych sercach i w naszej parafialnej wspólnocie.

2. Tradycją minionych lat od dzisiejszego poranka zapłonęło w naszej świątyni Betlejemskie Światło Pokoju, przyniesione przez harcerzy z Groty Narodzenia w Betlejem. Niech ten ogień radości i jedności zapłonie także w naszych domach. Harcerze rozdają po mszach to światło pokoju.

3. Zasiadając jutro do wigilijnej wieczerzy, pamiętajmy nie tylko o licznych świątecznych tradycjach, ale nade wszystko o wspólnej modlitwie, odczytaniu fragmentu Ewangelii oraz śpiewie kolęd.

4. Msza Święta pasterska zostanie odprawiona o godz. 24.00. Poprzedzona będzie jutrznią, która rozpocznie się 20 minut wcześniej.

5. Msze Święte w uroczystość Bożego Narodzenia oraz w drugi dzień świąt o 9.00 i o 11.30.

6. W czwartek, święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty.

7. W piątek, święto Młodzianów, męczenników z Betlejem, Kościół modli się w intencji dzieci nienarodzonych i niemowląt.

8. W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności i pochowaliśmy go na naszym cmentarzu ś. p. Grzegorza Bobińskiego z Płocka. Wieczny odpoczynek…

9. Dziękuję za choinki do kościoła. Ofiarowali je państwo Witkowscy z Blichowa. Jedną choinkę ofiarowali też państwo Latarscy z Golank, ale okazała się zbyt duża. Bóg zapłać.

10. Za tydzień Niedziela Świętej Rodziny. Na Mszy św. o godz. 9.00 odnowienie przyrzeczeń małżeńskich.

11. Kiedy rozpocznie się wizyta duszpasterska, czyli kolęda powiem w drugi dzień Bożego Narodzenia.

12. Z prasy katolickiej : „Gość Niedzielny” i „Mały Gość Niedzielny”.

13. Intencje mszalne…