off

PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 14 lutego 2016. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Niedzielą Palmową rozpoczynamy Wielki Tydzień, doroczny obchód misterium paschalnego Chrystusa. Niech udział w dzisiejszej liturgii pozwoli nam wejść głęboko we wszystkie wydarzenia rozpoczętego Wielkiego Tygodnia.

2. Zbliżają się najważniejsze dni w całym roku liturgicznym – Święte Triduum Paschalne. Aby rzeczywiście je owocnie i pięknie przeżyć, oczyśćmy nasze serca, pozwólmy, aby Pan nas przemieniał, czynił lepszymi. Pan Jezus, jak słyszeliśmy o tym w odczytanym opisie Męki Pańskiej, na krzyżu modlił się za swoich oprawców i obiecał raj skruszonemu łotrowi. On także i nas przyjmuje i ogarnia swoim miłosierdziem, zatem otwórzmy się na to uzdrawiające działanie Jego łaski.

3. Okazja do spowiedzi są Rekolekcje Wielkopostne, które dzisiaj rozpoczęliśmy. Spowiedź w poniedziałek i we wtorek w czasie nabożeństw. / przypomnieć program rekolekcji /

a. Różaniec dzisiaj o 11.00 poprowadzi ojciec rekolekcjonista; o 15.30 poprowadzi ks. proboszcz

b. Jutro różaniec o 9.30 poprowadzą panie z K.Ż. R. ze Słupcy Nowej, a o godzinie 19.30 panie z

K.Ż. R. z Blichowa.

c. We wtorek Różaniec o 9.30 poprowadzą panie z K.Ż. R. ze Słupcy Starej, a o godzinie 19.30

panie z K.Ż.R. z Chlebowa.

d. Wyjazdy do chorych w poniedziałek i we wtorek po godz. 14.00. Proszę zgłaszać chorych

leżących od dawna i tych, którzy od nie dawna ciężko chorują i na rekolekcje nie mogą

przyjechać.

e. Ofiary za przeprowadzenie rekolekcji i przygotowanie nas do peregrynacji obrazu Matki Bożej

Jasnogórskiej złożymy na ręce ojca rekolekcjonisty w poniedziałek i we wtorek w czasie tych

rekolekcji

4. Święte Triduum Paschalne rozpocznie się w Wielki Czwartek wieczorem o godz. 18.00. Mszą Świętą Wieczerzy Pańskiej. Będziemy dziękować za dwa sakramenty: Eucharystię i kapłaństwo. Po zakończonej liturgii przeniesiemy procesyjnie Najświętszy Sakrament do przygotowanego ołtarza adoracji (dawniej nazywanego „ciemnicą”).

5. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego obchodzić będziemy dopiero w poniedziałek po niedzieli Miłosierdzia Bożego, 4 kwietnia.

6. W Wielki Piątek Kościół nie sprawuje Mszy Świętej. Zaprasza jednak wszystkich wiernych do udziału w liturgii Męki Pańskiej na godzinę 18.00. Szczytowym momentem tej liturgii jest adoracja krzyża świętego. Za uczczenie krzyża w tym dniu możemy dostąpić łaski odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami.. Przypominam też, że w Wielki Piątek wierni są zobowiązani do zachowania postu ścisłego. / przeczytać Słowo ks. Biskupa o ofiarach z W. Piątku /

7. Wielka Sobota jest dniem adoracji Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim. Pamiętajmy o tym, kiedy przyjdziemy pobłogosławić pokarmy. Jest to czas upamiętniający zstąpienie Chrystusa do otchłani, nadal obowiązuje cisza i zaduma nad śmiercią Chrystusa. Warto i w tym dniu zachować post, powstrzymując się od pokarmów mięsnych. Nabożeństwo Wielkiej Soboty również o godz. 18.00. Przychodzimy ze świecami, aby odnowić przyrzeczenia chrzcielne.. To najuroczystsza i najbogatsza w ciągu roku liturgia, która oznajmi zmartwychwstanie Chrystusa. Aby całe Święte Triduum Paschalne otrzymało uroczystą oprawę, wszystkich Parafian zachęcam do licznego udziału.

8. Adoracja Grobu Pańskiego przez mieszkańców wszystkich wiosek wg następującego porządku: / podać godziny adoracji / / są na naszej stronie /

9. Święcenie pokarmów w Blichowie o godz. : 10.00; 11.00, 13.30 i o 15.00.

W Nowych Łubkach o 12.00;

10. Rezurekcja, z procesją wychwalającą Chrystusa Zmartwychwstałego o godz. 6.00. Następna msza św. o godz. 11.30. Mszy św. o 9.00 i o 16.00 nie będzie.

11. Śą jeszcze baranki z białej czekolad do koszyczka wielkanocnego.

12. Jutro o godz. 19.30 w Blichowie na działkach będzie poświęcony nowy krzyż.

13. Prasa; „Gość Niedzielny” i „Mały Gość Niedzielny”.

14. Intencje / w gablotce i na naszej stronie /