• Boguszewska Małgorzata – Golanki
  • Dądzik Honorata – Blichowo
  • Fortuna Barbara – Blichowo
  • Górecka Ewa – Wołowa
  • Janiak Anna – Golanki
  • Kalinowska Maria – Słupca Nowa
  • Kowalewska Renata – Wołowa
  • Rutecka Małgorzata – Nowe Łubki
  • Sobczak Stanisława – Stare Łubki
  • Świtkiewicz Barbara – Blichowo