Kościół i Parafia w Blichowie

Parafia została erygowana prawdopodobnie w pierwszej połowie XIV wieku. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1441 roku. W XVI wieku istniał tu drewniany kościół pod wezwaniem św. Anny , do którego dobudowano drewnianą kaplicę, rozebraną ok.1590 r. Kościół przetrwał prawdopodobnie do początku XVIII wieku.

Obecna świątynia została pobudowana ok.1740 roku. Gruntownie przebudowana w roku 1805 i 1870 oraz po wojnie. W czasie ostatniej wojny od roku 1941 kościół był zamknięty, a ówczesny proboszcz – ks. Antoni Walczak, zginął w obozie w Działdowie.

W 1779 roku do parafii Blichowo przyłączono kościół parafialny pod wezwaniem św. Aleksego w łubkach. Parafia ta powstała prawdopodobnie w XV wieku. Pierwsza wiadomość o niej pochodzi z 1441 r. W XVI wieku istniał w Łubkach drewniany kościół konsekrowany, .Świątynia ta dotrwała do połowy XVIII wieku. Nową świątynię wystawił w 1750 r. Błażej Krasiński z Krasnego. Kościół ten jako filialny dotrwał do 1880 roku.

Obecny kościół parafialny w Blichowie jest ogrodzony murem z kamieni. Orientowany, drewniany, konstrukcji zrębowej i szalowany. Długie i wąskie prezbiterium prostokątne, przy nim dwie zakrystie, jedna od północy i druga nowsza od wschodu. Trzy nawy rozdzielone trzema słupami po każdej stronie, podłużone w 1936 roku od zachodu o pięć metrów. Dachy dwuspadowe nad zakrystiami, pulpitowe, pobite blachą. Wieżyczka sygnaturki z 1936 roku. Pozorne sklepienie kolebkowe w nawie głównej i prezbiterium, oraz stropy płaskie w nawach bocznych pochodzą z 1936 roku. Belka tęczy na pograniczu prezbiterium i nawy. Chór na dwóch słupach z 1936 roku. Polichromia według projektu Władysława Drapiewskiego.