off

PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 11 marca 2019. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu Kościół stawia przed nami Chrystusa przebywającego przez czterdzieści dni na pustyni i kuszonego przez szatana. Rozpoczęty okres postu jest dla nas czasem duchowego wysiłku i zmagania. Niech u progu Wielkiego Postu towarzyszy nam duch pokuty i pragnienie przemiany serc, o co w tych dniach modlimy się z całym Kościołem.

2. Włączmy się w głębokie przeżycie tego czasu przez intensywniejszą modlitwę osobistą i wspólnotową. Tej drugiej będzie sprzyjał udział w nabożeństwach wielkopostnych: w piątek w naszym kościele o godz. 17.00 celebrujemy nabożeństwo drogi krzyżowej, a w niedziele po Mszy św. o godz. 16.00 gorzkie żale. Do licznego udziału w tych nabożeństwach zachęcam wszystkich parafian: dzieci, młodzież i dorosłych. Pamiętajmy o osobistych umartwieniach, a także o specjalnych postanowieniach na Wielki Post.

3. Przypominam, że w każdy piątek Wielkiego Postu za udział w drodze krzyżowej, a także w każdą niedzielę za udział w nabożeństwie gorzkich żali oraz za odprawienie przynajmniej trzydniowych rekolekcji można uzyskać odpust zupełny.

4. W środę 13 marca przypada 6. rocznica wyboru papieża Franciszka. Posługę Ojca Świętego otoczymy naszą modlitwą podczas Mszy Świętej i w naszych osobistych modlitwach.

5. W środę po Mszy św. modlitwy do świętego Jana Pawła II i możliwość ucałowania relikwii. Przychodzimy z intencjami na kartkach czy w sercach, które bardzo ważne są dla nas i dla naszych rodzin.

6. W przyszłą – drugą niedzielę Wielkiego Postu, tradycyjnie do puszek przed kościołem złożymy ofiary na dzieło pomocy Ad Gentes, będzie to, bowiem dzień modlitw w intencji misji i misjonarzy.

7. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o 9.00 katecheza parafialna dla dzieci klas III i IV przed komuniami świętymi.

8. Dziękuję za ofiary składane na cele parafialne: Julianna Naguszewska z Golank 100 zł.i Pani Sochocka z Pragi 50 zł. oraz dwie ofiary bezimienne: 80 zł i 100 zł. Bóg zapłać.

9. W czwartek odbył się etap dekanalny diecezjalnego konkursu biblijnego. Pierwsze miejsce w dekanacie zajęły dwie uczennice ze szkoły podstawowej w Blichowie, nasze parafianki: Julia Kaźmierczak i Maria Naguszewska. Obydwie uzyskały taką samą ilość punktów. Wezmą one udział w etapie diecezjalnym, który odbędzie się 10 maja w Grudusku za Ciechanowem. Poproszę teraz wszystkie uczennice, które uczestniczyły w Kole Biblijny w szkole w Blichowie, otrzymają dyplomy i albumy ze świętym Stanisławem Kostką.

10. Zapowiedzi przedślubne / odczytać /.

11 . Z prasy katolickiej: „Gość Niedzielny”.

12. Intencje mszalne w gablotce i na stronie Parafii.

13. W minionym tygodniu pochowaliśmy na naszym cmentarzu grzebalnym ś.p. Elżbietę Pesel z Sochocina-Pragi. Wieczny odpoczynek…