off

PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 8 lutego 2015. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. W środę – wspomnienie Matki Bożej z Lourdes i Światowy Dzień Chorego.

2. W sobotę – święto świętych Cyryla, mnicha, i Metodego, biskupa – patronów Europy. Przypomina nam ono obowiązek modlitwy za narody Europy, aby pozostały wierne swym chrześcijańskim korzeniom. Również w sobotę przypada wspomnienie św. Walentego, patrona osób chorych psychicznie i zakochanych. Starajmy się pamiętać o nich w modlitwie i codziennym postępowaniu nacechowanym życzliwością.

3. Za tydzień – szósta niedziela w ciągu roku i rozpoczęcie Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu.

4. Za tydzień po Mszy św. o 16.00 katecheza parafialna przed bierzmowaniem dla II i III klas gimnazjalnych oraz ich rodziców.

5. Zapowiedzi przedślubne:

Andrzej Bartkowski, kawaler zamieszkały: Sochocino-Badurki i Olga Zaleska, panna, zamieszkała w Chełstowie, parafia Święcieniec, zapowiedź druga.

6. Z prasy katolickiej: „Gość Niedzielny”.

7. Intencje mszalne / w gablotce i na naszej stronie /.