off

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 20 kwietnia 2014 r. ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE

1. Od Wigilii Paschalnej cały Kościół raduje się ze zmartwychwstania Pańskiego. Procesją rezurekcyjną wyraziliśmy tę radość.

2. W poczuciu wdzięczności chcę skierować słowa podziękowania do wszystkich, którzy przyczynili się do tego, że liturgia w czasie tych Wielkich Dni miała godną oprawę, a więc: chórowi, scholi, bratu Wiesławowi, szafarzowi, lektorom, komentatorom, ministrantom, asyście procesyjnej. panu organiście, pani kościelnej paniom katechetkom

Dziękuję, również strażakom z Blichowa i z Nowych Łubek, harcerkom i harcerzom z panem dyrektorem Przemysławem Szelągowskim; paniom z K.Ż.R. i wszystkim za wspólną modlitwę.

3. Drodzy Moi! „Prawdy, a więc także prawdy wiary się nie udowadnia. Można ją przyjąć albo odrzucić”. Zmartwychwstanie jest podstawową prawdą wiary i podkreślone zostało świętem obchodzonym od zarania chrześcijaństwa.

Z okazji tych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, wszystkim swoim parafianom oraz tym, którzy przybyli do naszej parafii, składam najlepsze życzenia świąteczne.

Niech spotkanie ze Zmartwychwstałym napełni nas nową duchową siłą, która ma moc przemieniać świat, przezwyciężać zło oraz wszelkie nasze lęki i niepokoje.

Życzę także wszelkiego błogosławieństwa Bożego na czas wspólnego świętowania radości Paschalnej przy rodzinnym stole.

4. ŻYCZENIA WIELKANOCNE BISKUPA PŁOCKIEGO

„Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu” (J 20,1).

Radosnego świętowania Paschy Chrystusa oraz daru odnowy w Zmartwychwstałym Panu. On jest źródłem naszej nadziei. Niech nie zabraknie nam Jego pomocy, by wypełnić misję, jaką nam powierzył.  Wielkanoc, A. D. 2014  Wasz biskup Piotr

6. Jutro drugi dzień Świąt – Wielkanocny Poniedziałek, msze św. o 9.00  i o 11.30. Pamiętajmy, że nasza radość i cała przedświąteczna krzątanina miały swój powód przede wszystkim w wydarzeniach Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa. Zatem zadbajmy o nasz udział we Mszy Świętej. Zachęcam także, o ile to możliwe, do uczestnictwa w Mszach Świętych przez całą oktawę Wielkanocy. Jutrzejsza taca na Seminarium Duchowne w Płocku. Popołudniowej Mszy św. jutro nie będzie

7. Intencje mszalne w gablotce przed kościołem i na naszej stronie.