off

JEDENASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 14 czerwca 2015. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś – jedenasta niedziela w ciągu roku, która w liturgii słowa przybliżyła nam tajemnice królestwa Bożego. Zostaliśmy do niego włączeni przez sakrament chrztu, a dzisiaj naszym zadaniem jest troska o rozwój tego królestwa w nas i wokół nas.

2. W sobotę od godziny 9.00 w Pułtusku rozpoczynają się uroczystości diecezjalne związane z powitaniem kopi cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. O 15.00 będzie tam sprawowana uroczysta msza święta, po której każda parafia reprezentowana przez proboszcza i dwoje parafian zaprosi Matkę Bożą i otrzyma kaganek wiary. Są jeszcze miejsca na wyjazd do Pułtuska.

3. Na pielgrzymkę na święty Krzyż również są jeszcze miejsca. Koszt wyjazdu 50 zł. Zapisy u pana Jerzego Kopra ze Słupcy Nowej.

4. Za tydzień po mszy św. o 16.00 katecheza parafialna przed bierzmowaniem dla młodzieży klas II i III gimnazjum oraz ich rodziców.

5. Dziękuję za bezimienną ofiarę w wysokości 200 zł. na cele parafialne.

6. Zapowiedzi przedślubne / odczytać /.

7. Z prasy katolickiej : „Gość Niedzielny”.

8. Intencje mszalne w gablotce i na naszej stronie.