Ogłoszenie: Remont więźby dachowej nad nawą główną i prezbiterium w Kościele Parafialnym pw. Świętej Anny w Blichowie (aktualizacja)

Załączniki: Dok-foto-blichowo PROJEKT Rzut-konstrukcji-stropu Rzut-więźby-dachowej. Rzut-Parteru Załącznik nr 2 – przedmiar robot Załącznik nr 3 – wykaz wykonanych robot Załącznik nr 4 – wykaz osob Załącznik nr 5 – wykaz osob z dosw. przy zabytka...
Czytaj więcej →